Türk Askeri Havacılık Otoritesi-2

Dünyadaki Askeri Havacılık Otoriteleri ve Görevleri

Dünya’da gelişmiş birçok ülkede “Askeri Havacılık Otoritesinin” olduğu görülmektedir. Bunların bir kısmına dair internet bağlantıları aşağıda verilmiştir.

1. İngiltere Askeri Havacılık Otoritesi

https://www.gov.uk/government/organisations/military-aviation-authority

2. Hollanda Askeri Havacılık Otoritesi

https://english.defensie.nl/topics/military-aviation-authority

3. Almanya Askeri Havacılık Otoritesi

https://www.bundeswehr.de/en/organization/further-fmod-departments/german-military-aviation-authority

4. İsviçre Askeri Havacılık Otoritesi

https://www.vtg.admin.ch/en/organisation/armed-forces-staff/maa.html

5. Çekya Askeri Havacılık Otoritesi

https://www.army.cz/en/ministry-of-defence/sid/military-aviation-authority-106167/

6. Finlandiya Askeri Havacılık Otoritesi

https://ilmavoimat.fi/en/finnish-military-aviation-authority

7. ABD Askeri Havacılık Otoritesi

https://www.faa.gov/other_visit/military

Askeri Havacılık Otoriteleri;

1. Askeri havacılıkta görevli hava aracı bakım teknisyenlerinin, pilotların, aeromedikal personelin  lisanslama işlemlerini,

2. Askeri havacılık hava aracı bakım organizasyonları ve çalışma sahaları için gerekliliklerini,

3.Askeri havacılık hava trafik servisinin gerekliliklerinin belirlenmesini,

4. Askeri havacılık uçuş güvenliği incelemesi gerekliliklerini belirlenmesini,

5. İnsansız Hava Araçlarının uçuşa elverişlilik ve operasyonel gerekliliklerini belirlenmesini,

6. Askeri hava aracı tip yönetim organizasyonu için gereklilikleri belirlenmesini,

7. Askeri hava araçlarının inişte ve kalkışta ihtiyaç duyduğu emniyet gerekliliklerini belirlenmesini,

8. Askeri havacılıkta emniyet yönetim sistemlerini geliştirilmesini,

9. Askeri havacılık uçuş prosedürünün tasarımın gerçekleştirilmesini,

10. Askeri havacılıkta uçak bakım eğitim organizasyonlarının lisanslanma işlemleri gerçekleştirilmesini,

11. Askeri Hava Aracı Bakım gerekliliklerinin belirlenmesini,

12. Askeri uçak uçuşa elverişlilik denetim kuruluşları için gerekliliklerin belirlenmesini,

13. Askeri hava araçları ve ilgili ürünler, parçalar ve cihazlar ile tasarım ve üretim kuruluşlarının sertifikasyonunu,

14. Sürekli uçuşa elverişlilik gerekliliklerin belirlenmesini,

15. Askeri pilot eğitimi için gereklilikleri,

16. Askeri havacılık otoritesi yayınlarını,

17. Askeri hava platformları için uçuşa elverişlilik gerekliliklerini,

18. Askeri uçuş güvenliği soruşturmaları için prosedürlerinin belirlenmesini sağlar ve denetleme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludurlar.

Askeri Havacılık Otoritesinin Hava Aracı Bakım Profesyonellerine Sağlayacağı Faydalar

Askeri Hava Aracı Bakım Profesyonellerinin askeri hava aracı üzerinde ulusal düzeyde çalışma yetkilendirme ve lisanslanma işlemlerinin hayata geçmesiyle ihtisasında gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların resmiyet kazanması sağlanacaktır. Askeri ve sivil havacılık otoritelerinin ortak bir eğitimi ile Askeri Hava Aracı Bakım Profesyonellerinin lisanslanma işlemlerinin sivil hayatına aktarılması gerçekleştirilecektir. Bu sayede Askeri Hava Aracı Bakım Profesyonelinin yoğun ve zorlu askeri çalışma yaşantısında elde ettiği kazanım ve tecrübeleri sivil çalışma hayatında da sivil havacılık sistemine aktarabilme olanağı kazanarak çalışmaya devam edebileceği öngörülmektedir. Ülkemiz havacılığında sivil ve askeri çalışma sahalarında elde edilen kazanımlar paylaşılma imkanına kavuşarak, havacılık adına üretilen hizmetin ve ürünün yüksek niteliklere sahip katma değer kazanması sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Aynı zamanda askeri personelin sivil yaşamına uyum sürecinde kolay ve engelsiz bir süreç sağlanacağı bu sayede hem kurumuna hem de devletine aidiyetlik duygusu kazanmasına yardımcı olunacağı değerlendirilmektedir.

ABD’de Hava Kuvvetleri ve FAA İş Birliği Örneği; “Hava Kuvvetleri Gövde ve Güç Sistemleri (A&P) Sertifikasyon Programı”

ABD Savunma Bakanlığı 1998 yılında askeri ve sivil uçak bakım, eğitim, öğretim ve uygulamaları arasındaki farkı belirlemek üzere bir program başlatmıştır. Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca askeri uçak bakım teknisyenleri için FAA sertifika programını da kolaylaştırmak istemiştir. Bunun sonucunda 2001 yılında onaylanan “Hava Kuvvetleri Gövde ve Güç Sistemleri (A&P) Sertifikasyon Programı” programı ortaya çıkmıştır.

Bu program sayesinde Hava Kuvvetlerinde görevli personeller ücretsiz olarak sağlanan kurs sayesinde askeri kariyerlerini sivil hayatlarında devam ettirmelerinde ihtiyaç duydukları lisanslarını kolaylıkla alabilmektedirler.

Üç Aşamalı Program: Program üç kademeli bir eğitim ve deneyim programıdır. Bu unsurlar bilgi değerlendirmesi, FAA sertifikasyon uygunluğunun karşılanması ve FAA hazırlık programının tamamlanması için gereklidir ve ayrıca bireysel gelişim için önemlidir.  

1. Üç Çevrimiçi Kurs (02AF1-Genel, 02AF2-Hava Gövdesi ve 02AF3-Powerplant).

2. İş Başında Eğitim (OJT) Yeterlilik Eğitim Paketi (QTP).

3. Uçak gövdesi ve güç sistemlerinde 30 aylık çalışmanın belgelenmesi.

Hava Kuvvetleri A&P Sertifikasyon Programının Faydaları:

Hava Aracaı Bakım Profesyonelinin mesleki gelişimini destekler; daha çeşitli ve nitelikli bir hava taşıtı bakımı kabiliyetini geliştirir,

Sivil havacılığın ihtiyaç duyduğu yüksek niteliklere sahip Hava Aracı Bakım Profesyoneli ve Yöneticisi kadrolarında önemli kazanımlar sağlar, buralarda işe alma ve elde tutma girişimlerini destekler,

Askeri personelin sivil hayata geçişi sırasında istihdam fırsatları yaratır.

Sonuç

Askeri Havacılık ürünlerinin, bakım organizasyonu sisteminin, bakım standardının oluşturulması, hava aracı bakım profesyonellerinin ülkemizdeki Askeri Havacılık Otoritesinde ve onun aracılığı ile de uluslararası alanda sörtifiye edilmesi, değer kazanması ve kabul edilebilirliğinin sağlanabilmesi için “Türk Askeri Hava Otoritesinin” Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı çatısı altında ivedilikle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Buradaki en önemli kazanım tabi ki kendi ülkemizin askeri havacılığı adına olmakla birlikte bu sayede;

1. Askeri Hava Aracı Bakım Profesyonellerinin ihtisaslarında yoğun çalışmalar sonucu elde etmiş olduğu tecrübeler öncelikle ulusal kapsamda ve sonrasında uluslararası lisanslama imkanına kavuşarak resmiyet kazanmış olacak ve elde edilen tecrübelerden ülkemizde gittikçe yaygınlaşan genel havacılık ve ticari havacılığa önemli katma değer kazanımı sağlanacağı,

2. Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerindeki havacılıkta tek tip yapılanma hayata geçirilerek personel, personel eğitiminde ve çalışma sahalarında standardizasyon sağlanmış olacağı,

3. Kuvvetlerin havacılık adına gerçekleştirmiş olduğu kuvvet içi denetlemelerin bir üst organizasyon tarafından (oluşturulacak müşterek yapı ile) denetlenme imkânının olacağı, bu durum sayesinde kuvvetlerin birbirini denetleyerek farklı bakış açılarının sağlanabileceği,

4. Kuvvetler arasında iletişim olanaklarının artacağı ve elde edinilen kazanımların, alınan derslerin ve gelişim çabalarının ortak bir havuzda anlık olarak paylaşılabileceği,

5. Askeri havacılığa yönelik düzenlemelerin geleceğe yönelik olarak hazırlanmasının ve daha da geliştirilmesinin sağlanabileceği,

6. Ülkemizde SSB’nin ve Kuvvetlerin arasında bulunan iletişim ve geliştirme olanakları açısından zafiyet yaratan boşluğu doldurabilecek ABD’de bulunan DARPA (Defence Advaced Resarch Project Agency) benzeri veya Hava Kuvvetlerinde bulunan AFRL (Air Force Research Labrotary) tarzı kurumların oluşturulmasnın önünün açılacağı değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir