Havacı Kimdir?

Uzun bir ara verdim, bunun için üzgün olduğumu belirtmeliyim. Eğitim hayatım ve çalışma yaşam şartları üst üste geldiğinde bazen sevdiğiniz şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Bu eksikliği kısa zamanda tamamlayacağım ve yeni konularla hep birlikte olacağız. Uzun zamandır yazmayı düşündüğüm bir konu olan “Havacı Kimdir?” konusunu 22 yıllık bir havacı olarak, tecrübelerime ve derlediğim kaynaklara bağlı kalarak sizlere açıklayacağım.

Bir anket yaptığımızı düşünelim ve katılımcılara şu soruyu yöneltelim, Uçak gördüğünüzde aklınıza ilk kim gelir? Katılımcıların belki de %90’ı pilot der. Havacılığın gelir seviyesine göre tabakalara ayrılan toplumumuzda maalesef ki üst seviyelerin ilgi alanına girmesi (hem meslek hem de hobi anlamında) ve diğer kalan kesiminde çok sınırlı olarak takip edebilmesi, bu bakış açısına neden olmaktadır. Ancak son zamanlarda yapılan festivaller ve havacılık alanında yaşanılan gelişmeler bu sayının artmasına neden olduğu değerlendirilmektedir. Bunun yanında yayınlanan her türlü medya ürünlerinde hep uçucuların ön plana çıkartılması, havacılık kurumlarının da reklam yüzü olarak uçucuları tercih etmesi nedeniyle bu durum muazzam bir kısırdöngüye neden olmaktadır. Bu kısırdöngü içinde kalan toplumda ise pilot=havacı algısı oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarında da bu sürecin böyle işleniyor olması daha da acı bir durum. Havacılıkla ilgili 10-15 arası bölüm olmasına rağmen yapılan seminer ve toplantılara çağırılan katılımcılardan neredeyse onundan sekizi uçucu personel. Bu hava araçlarını kim uçuşa hazır hale getiriyor, kimler yer hizmetlerinde çalışıyor ve hatta kimler üretiyor, tasarlıyor? Bunlar görmezden geliniyor. İşte bu karmaşaya bir son verelim ve havacı kimdir onu açıklayalım.

                Öncelikle havacılığı genel hatlarıyla tarif edelim. Havacılık, hava araçlarını ve onları meydana getiren alt sistemlerinin tasarımıyla, geliştirilmesiyle, üretimiyle ve bu sistemlerin uçabilir halde olmasını sağlayan bakım işlemleriyle ve onları son olarak uçurmak işlemleriyle uğraşmak demektir. Daha genel bir anlamda, havacılık terimi, hava taşıtı ile ilgili olan tüm eylemleri, endüstrileri, kurumları kapsamaktadır. Havacılığa değindikten sonra havacıyı daha anlaşılabilir olarak tarif edebiliriz, bir hava aracının gökyüzüyle buluşmasına katkı sağlayan,  bu çalışma esnasında elde ettiği kültürü yaşam biçimi haline getirmiş ve havacılığa gönül vermiş tüm insanlara havacı diyebiliriz. O zaman herkesin bildiği ve dile getirdiği kavramı çürütebilir ve şunu ifade edebiliriz, uçucu unsurlarda havacılığın içindeki diğer unsurlar gibi eşit paydaşlardan biridir. Özellikle günümüzde gelişen teknoloji sayesinde uçucuların katkısının önemli derecede azaldığını görmekte ve bakım profesyonellerinin payının yüksek niteliklere sahip olma zorunluluğu ile birlikte artan sorumlulukları nedeniyle diğer paydaşlara göre pastada olan payının arttığını çok açık olarak görmekteyiz. Öte yandan ülkemizde TAI’nin öncülüğünde devam eden hava araçlarının araştırma ve geliştirme süreci ile birlikte tasarım ve üretim altyapısının gelişmesinin etkisiyle bu grubun paydaşlarının katkısında artışa neden olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu gözlemler neticesinde havacıları üç alanda değerlendirebiliriz.

                Havacıları çalışma sahalarına göre;

  1. Hava Aracı Bakım Profesyonelleri ve Yer Hizmetleri Çalışanları ,
  2. Uçucular,
  3. Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Üreticiler, olarak gruplandırabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir